Item Details

Title: Okwongera Haburungi N Okweera Kwa Pamba - Endagiirro Y'Abalimi

Date Published: 2000
Author/s: NARO/SAARI
Data publication:
Funding Agency :
Copyright/patents/trade marks: NARO/SAARI
Journal Publisher: NARO/SAARI
Affiliation: NARO/SAARI, National Semi Arid Resources Research Institute - NaSARRI
Keywords:

Abstract:

Akatabo kanu kakatekanizibwa nkendagiiro y'abalimi hali emiringo emirungi eyokulimamu pamba mu Uganda.