Item Details

Title: KEEKI EZIKOLEBWA MU LUMONDE

Date Published: 2010
Author/s: National Crops Resources Research Institute (NaCRRI
Data publication:
Funding Agency :
Copyright/patents/trade marks:
Journal Publisher:
Affiliation: MUKONO ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH DEVELOPMENT INSTITUTE - MUZARDI, National Crops Resources Research Institute (NaCRRI
Keywords:

Abstract:

Ng'ojjeeko entumba eye bulijjo eye lumonde omuli
okutokosa n'okutumba mu lwaaliro lumonde ayinza
okukolebwarfnu eby'okulya ebirara bingi. Lumonde
ayinza okugattibwa n'ebintu ebilala okukola eb'yokulya
eb'yenjawulo. Obuwunga bwa lumonde, lumonde
amuse nga mubisi awamu ne lumonde ornutumbe nga
asoteddwa bye bimu kubikozesebwa okukola eby'okulya
ebirala eby'omuwendo ogusingako. Okapapula keno
kannyonnyola engeri gyoyinza okukolamu bu keeke
obulungi ennyo

attachments -

#Document Title
1. Keeki ezikolebwa mu lumonde