Item Details

Title: OBWENGYE BW'OKUTUNGnA BIZINESI Z'ABAHINGI B'EMBIBO AB'ORURENGO RIWAHANSI: OBUTABO BW'ABAHINGI B'EMBIBO AB'ORURENGO RW'AHANSI.

Date Published: 2002
Author/s: CIAT: Soniia David and Beth Oliver; Translated by Turyasingura Aron M.
Data publication:
Funding Agency :
Copyright/patents/trade marks:
Journal Publisher:
Affiliation: NGETTA ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH DEVELOPMENT INSTITUTE - NGEZARDI, CIAT
Keywords:

Abstract:

Omu kuhinga ebihingwa ebimwe nk'ebihimba, ebinyobwa, emondi
n'ebitakuri, abahingi abingi nibakoresa embibo nari ebirikubyarwa
kuruga omu byabaire bihingirwe omu sizoni ey'enyima. Hoona
obundi abahingi nibagura embibo kuruga aha bahingi abandi,
omu katare, nari omu maduuka nainga obumwe zibagabirwa.